Category Archives: Filmes/Films

Filmes e Arqueoloxía (III) Xasón e os Argonautas (1963):

Esta ten sido unha semana moi longa, así que ¿que mellor plan que outro filme de culto pra desfrutar unha tarde de domingo na casa? Tras A Furia dos Titáns e A Momia, retornamos to cinema en cor e ao traballo de Harryhausen no filme que el considerou selo seu mellor traballo, Xasón é os Argonautas.

Pra todos aqueles non familiarizados có mito, esta é a historia de Xasón, o lexítimo pero deposto príncipe de Iolcos, na súa procura do Vélaro de Ouro na fin do mundo, que neste tempo era a semi-mítica terra da Cólquida (que algúns investigares sitúan hoxe en Xeorxia). Esta aventura é coma un reencontro de estrelas do panteón mítico grego, incluíndo Herakles, Peleos, Butes, Cástor e Polideukes, Calais e Thetes, Meleagro, e a única femia do grupo, Atalanta. A tripulación varía con cada versión do mito, pero é claro que se trata da maior aventura dos mitos gregos antes da Guerra de Troia.

Continue reading Filmes e Arqueoloxía (III) Xasón e os Argonautas (1963):

Advertisements

Films and Archaeology (III) Jason and the Argonauts (1963):

This has been a very long week, so what a better plant than another cult film for Sunday afternoon at home? After Clash of Titans and The Mummy we return to colour and Harryhausen in the film he considered to be his best, Jason and the Argonauts.

For those of you not familiar with the myth, this is the story of Jason, rightful but deposed prince of Iolcos, on his quest to recover the Golden Fleece from the end of the world, which at that time was the semi-mythical land (now some scholars place n Georgia) of Cholquis. Well, his adventure and that of some of the most important heroes in Greece, such as Herakles, Peleos, Butes, Castor and Polydeuces, Calais and Thetes, Meleager and, the only woman of the crew, Atalanta. The crew members vary with each version of the myth, but it is clear this was an all-start adventure for the Greek heroes, and the most important common enterprise before the Trojan War.

Continue reading Films and Archaeology (III) Jason and the Argonauts (1963):

Filmes e Arqueoloxía (II): A Momia (1932)

Hoxe vos presento outro filme na serie sobre arqueoloxía e o cinema, o clásico de 1932 A Momia. Se estades acostumados a ver moitos filmes sobre aventuras e arqueoloxía recoñeceredes facilmente as estéticas do xénero: exotismo, roupas de cor area, o vello sabio, a doncela en apuros e o xove atondado que parece selo heroe pero que a meirande do tempo parece non ter nada no maxín….

Continue reading Filmes e Arqueoloxía (II): A Momia (1932)

Films and Archaeology (II): The Mummy (1932)

Today I am presenting you with another film in the series of archaeology and the cinema, the 1932 classic The Mummy. If you usually watch many archaeological and adventure films you will easily recognise the aesthetics: exoticism, tan clothes, the old wise man, the lady in distress, and the naïve youngster that seems to be the hero but that most of the time does not seem to be able to find his own way…

Continue reading Films and Archaeology (II): The Mummy (1932)

Filmes e Arqueoloxía (I). A Furia dos Titáns (1981):

Se algunha vez tendes visto unha foto miña nalgún perfil dixital teredes pensado: – Ben, xa o pillo. Viu Indiana Jones de cativo e quixo ser arqueólogo. Hai unha grande polémica ao redor destes filmes arqueolóxicos e do peplum, e como a disciplina e o pasado móstranse neles. Os críticos teñen razón nalgúns casos, pero eu tendo a adoptar unha posición máis neutral. Un traballo de ficción é simplemente iso, ficción. Pode ser mellor ou peor, pero se non engana o espectador pretendendo ser un documental, eu non vexo o problema. Creo que estes filmes poden incluso xogar un papel importante no acrecentamento do interese polas sociedades do pasado. Este é un debate longo e complicado, e non pretendo poder arranxalo eiquí completamente. Só quero presentar algúns dos mellores filmes que creo representan o mellor desta tradición cinematográfica, e que ben poden ser entretidos, ficción, pero tamén unha boa forma de acercarse ó pasado.

Continue reading Filmes e Arqueoloxía (I). A Furia dos Titáns (1981):