A bitácora/The Blog

          Benvidos todos e todas a Archaeostuff, que xunto co twitter arqueomoviditas pretende sela miña plataforma de difusión da arqueoloxía pra un público o máis amplo posible. Nesta bitácora poderedes atopar resumos de libros sobre historia e arqueoloxía, novas dos meus traballos e doutros autores ós que me gusta seguir, clases sobre SIX e ceramoloxía que poderedes descargar e poñer en práctica no voso traballo e, finalmente, unha sección adicada a reflexionar sobre o rol da arqueoloxía na sociedade. Inda que o meu campo de traballo actual é a antiga Grecia, tentarei de falar tamén sobre outras áreas de estudo, así como os meirandes eventos e discusións na antropoloxía e a arqueoloxía actual.

vistatemloapolo
Templo de Apolo en Corinto.

          Welcome you all to Archaeostuff, which alongside my twitter account arqueomoviditas intends to be my platform for the diffusion of archaeology for a broadest audience possible. You will find in this blog summaries of books on history and archaeology, news on my research and that of authors I like to follow, lessons on GIS and ceramology that you will be able to download and use in your own research and, finally, another section dedicated to think about the role of archaeology in modern day society. Although my current fieldwork is related to ancient Greece, I will try to cover other areas of study, as well as the main events and debates in the modern anthropology and archaeology.

%d bloggers like this: