Category Archives: Libros/Books

Filmes e Arqueoloxía (III) Xasón e os Argonautas (1963):

Esta ten sido unha semana moi longa, así que ¿que mellor plan que outro filme de culto pra desfrutar unha tarde de domingo na casa? Tras A Furia dos Titáns e A Momia, retornamos to cinema en cor e ao traballo de Harryhausen no filme que el considerou selo seu mellor traballo, Xasón é os Argonautas.

Pra todos aqueles non familiarizados có mito, esta é a historia de Xasón, o lexítimo pero deposto príncipe de Iolcos, na súa procura do Vélaro de Ouro na fin do mundo, que neste tempo era a semi-mítica terra da Cólquida (que algúns investigares sitúan hoxe en Xeorxia). Esta aventura é coma un reencontro de estrelas do panteón mítico grego, incluíndo Herakles, Peleos, Butes, Cástor e Polideukes, Calais e Thetes, Meleagro, e a única femia do grupo, Atalanta. A tripulación varía con cada versión do mito, pero é claro que se trata da maior aventura dos mitos gregos antes da Guerra de Troia.

Continue reading Filmes e Arqueoloxía (III) Xasón e os Argonautas (1963):

Advertisements

Films and Archaeology (III) Jason and the Argonauts (1963):

This has been a very long week, so what a better plant than another cult film for Sunday afternoon at home? After Clash of Titans and The Mummy we return to colour and Harryhausen in the film he considered to be his best, Jason and the Argonauts.

For those of you not familiar with the myth, this is the story of Jason, rightful but deposed prince of Iolcos, on his quest to recover the Golden Fleece from the end of the world, which at that time was the semi-mythical land (now some scholars place n Georgia) of Cholquis. Well, his adventure and that of some of the most important heroes in Greece, such as Herakles, Peleos, Butes, Castor and Polydeuces, Calais and Thetes, Meleager and, the only woman of the crew, Atalanta. The crew members vary with each version of the myth, but it is clear this was an all-start adventure for the Greek heroes, and the most important common enterprise before the Trojan War.

Continue reading Films and Archaeology (III) Jason and the Argonauts (1963):

En Busca de la Edad de Oro

Hoxe rematei o libro En Busca de la Edad de Oro, de Javier Sierra. Era todo o que podía agardar del: unha concatenación de fabulacións pseudocientíficas que, por paradoxal que pareza, non son consistentes nin en si mesmas. Todo completado coa correspondente serie de ataques á arqueoloxía oficial que rexeita o bo facer dos “independentes” e negan categoricamente as verdades descubertas por estes herdeiros intelectuais dos poderosos atlantes que unha vez tiveron a misión de civilizar os primitivos habitantes da terra. Supoño que agora autores coma Sierra teñen a misión de civilizarnos a nós.

sierra-1

Coma xa sinalei nunha entrada previa, o libro pertence o grupo do que denomino “core culture”ou cultura nai, que xa pola páxina 171 o autor non esconde que é a Atlántida. Os “casos de estudo” que se atopan neste libro pódense clasificar en dous grandes grupos: “carallada estándar”, aquelas teorías da conspiración que aparecen sempre que tratas temas así, e “caralladas orixinais” aquelas que nunca tiña atopado antes. Son tantas e tan variadas que a verdade non dou pra comentar todas, así que decidín elixir unha que ilustra moi ben a talla intelectual e investigadora do autor. Antes de que algún “amante del misterio” me bote en cara que só elixo a que podo desmontar, invito a calquera que teña o estómago e 10€ a que se merque o libro, o lea con calma, e me pida que lle desmonte algunha outra, por suposto expoñendo primeiro as bases sólidas da teoría en cuestión.

Continue reading En Busca de la Edad de Oro

Digging Up the Past

logos_new      I was going to start with a different post but in the last moment I changed my mind and decided to start the blog in a positive rather than negative manner, so I want to devote this first post to an imprint of Penguin Books I never get tired of: Pelican books.

          This imprint was launched in 1937 as a way to produce inexpensive paperbacks on non-fiction topics for a general audience. Since the discovery of the tomb of Tutankhamen by Howard Carter in 1922, archaeology entered the pop-culture and influenced several artistic movements of the time, especially art-deco. It is in this general context that Pelican appeared in the market, and although the imprint covered the most diverse topics, archaeology became very soon one of the principal ones.

Continue reading Digging Up the Past