A Música da Odisea de Homero

Parece que a miña entrada sobre o LibreOffice non vai rematar nunca, con tantos proxectos incribles coma hai na rede. Desta volta é a reconstrución musical de como a Odisea de Homero podería haber soado cando fora cantada no século VIII AEC. Alí é nada.

Fai algún tempo escribín unhas poucas liñas sobre a melodía grega máis antiga que foi preservada, o breve pero fermoso epitafio de Seikilos. Naquel texto mencionei as dificultades de reconstruír música antiga, e o erro inconsciente que facemos cando non nos decatamos de que a música non só estaba en todas partes, pero que, ademais, en moitos dos traballos literarios que temos preservados ata hoxe a música xogou un papel central que agora non apreciamos. É por esta razón que unha iniciativa coma esta por parte de Georg Danek da Universidade de Viena e Stefan Hagel da Academia de Ciencias Austríaca, é tan fascinante. Nos últimos anos teñen desenvolto unha técnica para cantar épica de Homero baseada en como tradicións orais similares foron cantadas, axustadas, por suposto, ás métricas preservadas na lírica grega.

Continue reading A Música da Odisea de Homero

Homer’s Odyssey Music

It seems that my post on LibreOffice is never going to happen, with so many great projects floating around the web. This time it is a musical reconstruction of how Homer’s Odyssey might have sound when sung in the late 8th century BCE. Just that.

Some time ago I wrote a couple of lines on the oldest preserved Greek melody, the brief but beautiful epitaph of Seikilos. In that text I mentioned the difficulties of reconstructing ancient music, and the unconscious mistake we make when we do not realise that music was not only everywhere but that, actually, in many of the literary works we have preserved today music played a central rôle that we are missing completely.

It is for this reason that a initiative like this from Georg Danek of the University of Vienna and Stefan Hagel of the Austrian Academy of Sciences is so fascinating. They have developed in the last years a technique for singing Homeric epic based on how similar poems were sung in other epic traditions, and adjusted, of course, to the metrics preserved on Greek lyrics.

Continue reading Homer’s Odyssey Music

Filmes e Arqueoloxía (II): A Momia (1932)

Hoxe vos presento outro filme na serie sobre arqueoloxía e o cinema, o clásico de 1932 A Momia. Se estades acostumados a ver moitos filmes sobre aventuras e arqueoloxía recoñeceredes facilmente as estéticas do xénero: exotismo, roupas de cor area, o vello sabio, a doncela en apuros e o xove atondado que parece selo heroe pero que a meirande do tempo parece non ter nada no maxín….

Continue reading Filmes e Arqueoloxía (II): A Momia (1932)

Lechaion Harbour Project (galego)

Mentres preparaba outra entrada sobre software libre e arqueoloxía decidín coller algo de tempo e presentarvos outro proxecto fantástico: o Lechaion Harbour Project. O mellor dos proxectos que non só son fantásticos senón que tamén adican mito esforzo, e moi necesario, á divulgación pública é que non necesitas traballar moito na túa bitácora. ¿Pra que, se xa nos proporcionan un material incrible e videos e fotos moi informativos? E por iso que só inclúo un breve texto e comentarios sobre os videos que teñen subido na rede. Pero non bos preocupedes, porque ó final desta entrada podedes atopar tódalas ligazóns que coñezo ós seus materiais.

lechaion-1
Os arqueólogos Konstantina Vafeiadou e Matej Školc retiran unha columna.

Continue reading Lechaion Harbour Project (galego)

Lechaion Harbour Project

While preparing another entry on freeware and archaeology I decided to take some time off and present you with another awesome research project: the Lechaion Harbour Project. The great thing about projects that are not only fantastic but that also devote a great, and very necessary, effort on public outreach is that you do not need to work a lot for your entry blog. Why should you, if they provide us all with incredible and very informative videos and pictures?! It is for this reason that I will include but a brief text and comments on what to look for on the videos they have uploaded. But no worries, because at the end of this post you could find all the links I know to their resources.

lechaion-1
Archaeologists Konstantina Vafeiadou and Matej Školc remove a column.

Continue reading Lechaion Harbour Project