Pote Calcolítico / Calcolithic pot

Outra entrada na bitácora sobre os experimentos en cerámica que estou a realizar pra miña tese de doutoramento. Neste caso vos presento unha serie de fotografías que tomei mentres traballaba na réplica dunha cunca con decoración calcolítica. A peza está feita a man, coa base creada a base de beliscos e a parte superior con rolos de arxila. A decoración consta de tres bandas incisas e a cocción fíxena nunha fochanca chea de tizóns na que soterrei a cunca. O lume o preparei por riba da fochanca, e as brasas resultantes quentaron e coceron o pote durante unhas seis horas (English version below).

Calcolithic1
Cunca antes de ser cocida / Bowl before firing.

Inda que non dispuña de termómetro creo que a cocción acadou uns consistentes 750ºC, quizais con picos de 800ºC a xulgar pola cor da pasta do pote cando se compara esta con outras mostras experimentais feitas coa mesma arxila e que cocín nun forno eléctrico.

Este deseño de cocción está baseado nunha serie de ideas que tiven sobre como obter unha cocción redutora. A redución funcionou bastante ben ata a zona no borde, que estaba demasiado preto da superficie e rodeada de muxica. Unha fochanca máis fonda e chea só de tizóns creo que axudaría no próximo experimento a obter un pote completamente negro.

Calcolithic4
Cunca tras a cocción do pote / Bowl after firing.

Another post on the blog about the experiments in pottery I am working on for my dissertation. In this case I am showing a series of photographies I took while working on a replica of a calcolithic pot. The piece is handmade, with the base made by pinching and the upper part by coiling. The decoration consists of three incised bands and I made the firing in a pit with charcoal in which I buried the bowl. I prepared the fire over the pit, and the resulting coals heated up and fired the pot during six hours.

Although I did not have available a thermometer I think the firing achieved some solid 750ºC, maybe peaks of 800ºC judging by the colour of the fabric when compared this with other experimental samples made with the same clay and that I fired in an electric kiln. This firing design is based in a series of ideas I had about how to obtain a reducing atmosphere. The reduction worked rather well up to the rim, which was too closed to the surface and surrounded only by ash. A deeper hole and filled only by charcoal will help, I believe, in the next experiment in order to obtain a blacker pot.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s