Chawan, cunca pro té xaponesa/Japanese tea-bowl

Outro breve entrada e outra pequena xoia que atopei en Youtube. Esta vez temos un fantástico vídeo sobre olería xaponesa. Podemos ver o proceso completo de manufactura dun chawan, unha cunca pra té xaponesa, dende os primeiros pasos da forma ate a cocción raku. Inda que todo o proceso é fascinante e o “afriamento” tan típico do raku sempre crea resultados espectaculares, a parte máis interesante de todo o vídeo acontece xusto ó principio. Observade como o oleiro usa a torneta pra beliscar cara arriba as paredes da cunca. É un dos mellores exemplos visuais que vin da diferencia entre tornear e formar no torno. A torneta non é un torno, e non é usada coma tal no vídeo. Pero a forma na que o torno é suavizado e rebaixado cun movemento circular e regular na torneta pode ter coma consecuencia unhas cunca similar ás dun pote feito a torno (English version below).

Por suposto pódese argüír que o produto final non se parece en nada a un pote torneado, pero tamén é importante recordar que en arqueoloxía temos que traballar moitas veces con anacos en vez de pezas enteiras, e non sempre estudamos o produto final. Coma escribín nunha entrada, hai varias maneiras de obtelo mesmo resultado en olería, e neste vídeo podemos ver coma unha torneta pode ser usada dunha maneira que deixe trazas similares en aparencia a un torno.

Another quick post and another little jewel I have found in Youtube. This time we have a fantastic video on pottery making from Japan. We can watch the whole process of manufacture of a chawan, a Japanese tea-bowl, from the very early steps of forming to the raku firing. Although the whole process is fascinating and the “cooling” so typical of the raku always creates spectacular results, the most interesting thing of the whole video happens at the very beginning. Look how the potter uses the turntable to pinch up the walls of the bowl. It is one of the best visual examples I have ever seen of the difference between wheel-throwing and what I call wheel-forming. The turntable is not a wheel, and it is not used in that way in the video. But the way the bowl is smoothed and trimmed with circular and regular motions in the turntable, will have as a result similar traces to a pot made on the wheel.

Of course you can argue that in the end result does not resemble a lot a wheel-thrown pot, but it is also important to remember that in archaeology we have to deal many times with fragments rather than full pots, and not every single time we study the end product. As I wrote on a former post, there are several ways of obtaining the same result in pottery manufacture, and in this video we can see how a turntable can be used in such a way as to obtain traces similar to wheel-throwing.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s